این پرسپولیسی دوست دارد مراسم عروسی اش همراه با قهرمانی پرسپولیس باشد

بازیکن پرسپولیس می گوید عیدی اصلی را اردیبهشت ماه به هواداران می دهند.

عکس

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , ,

About the author