این ماشین ماندنی نیست؛/ ماشین‌1-پیکان4؛ ماشین‌سواری به سبک جلالی

این ماشین ماندنی نیست؛/ ماشین‌1-پیکان4؛ ماشین‌سواری به سبک جلالی
پیکان موفق شد با درخشش مهاجم نیجریه ای خود به سه امتیاز ارزشمند در تبریز برابر ماشین سازی دست یابد تا شرایط رسول خطیبی سخت تر از گذشته شود.

این ماشین ماندنی نیست؛/ ماشین‌1-پیکان4؛ ماشین‌سواری به سبک جلالی

پیکان موفق شد با درخشش مهاجم نیجریه ای خود به سه امتیاز ارزشمند در تبریز برابر ماشین سازی دست یابد تا شرایط رسول خطیبی سخت تر از گذشته شود.
این ماشین ماندنی نیست؛/ ماشین‌1-پیکان4؛ ماشین‌سواری به سبک جلالی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author