این‌طوری شد که اسم تاج را گذاشتند استقلال و تختی نشد!

این‌طوری شد که اسم تاج را گذاشتند استقلال و تختی نشد!
حسن روشن در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره انتخاب نام استقلال صحبت کرد.

این‌طوری شد که اسم تاج را گذاشتند استقلال و تختی نشد!

حسن روشن در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره انتخاب نام استقلال صحبت کرد.
این‌طوری شد که اسم تاج را گذاشتند استقلال و تختی نشد!

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author