اینیستا: رویارویی با گواردیولا برایم دشوار است

اینیستا: رویارویی با گواردیولا برایم دشوار است
آندرس اینیستا، ستاره اسپانیایی بارسلونا اعتراف کرد که رویارویی با پپ گواردیولا روی نیمکت منچسترسیتی برای او دشوار خواهد بود.​​​​​​​

اینیستا: رویارویی با گواردیولا برایم دشوار است

آندرس اینیستا، ستاره اسپانیایی بارسلونا اعتراف کرد که رویارویی با پپ گواردیولا روی نیمکت منچسترسیتی برای او دشوار خواهد بود.​​​​​​​
اینیستا: رویارویی با گواردیولا برایم دشوار است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author