اینجا پاشنه آشیل تیم منصوریان است

اینجا پاشنه آشیل تیم منصوریان است
سردرگمی سرمربی آبی‌پوشان برای کلیدی‌ترین پست دفاعی تیمش برطرف شده است.

اینجا پاشنه آشیل تیم منصوریان است

سردرگمی سرمربی آبی‌پوشان برای کلیدی‌ترین پست دفاعی تیمش برطرف شده است.
اینجا پاشنه آشیل تیم منصوریان است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author