اینتر به دنبال جذب مدافع ایتالیایی منچستر یونایتد

اینتر به دنبال جذب مدافع ایتالیایی منچستر یونایتد
باشگاه اینترمیلان قصد دارد تا متئو دارمیان، مدافع کناری منچستریونایتد را تا پایان فصل نقل و انتقالات به خدت بگیرد.

اینتر به دنبال جذب مدافع ایتالیایی منچستر یونایتد

باشگاه اینترمیلان قصد دارد تا متئو دارمیان، مدافع کناری منچستریونایتد را تا پایان فصل نقل و انتقالات به خدت بگیرد.
اینتر به دنبال جذب مدافع ایتالیایی منچستر یونایتد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author