ایسکو: بی نقص بازی کردیم

ایسکو: بی نقص بازی کردیم
ایسکو، هافبک رئال مادرید به تمجید از عملکرد تیمش مقابل اتلتیکو پرداخت و مدعی شد که رئال بی نقص بازی کرد.

ایسکو: بی نقص بازی کردیم

ایسکو، هافبک رئال مادرید به تمجید از عملکرد تیمش مقابل اتلتیکو پرداخت و مدعی شد که رئال بی نقص بازی کرد.
ایسکو: بی نقص بازی کردیم

دانلود shareit

label, , , , , , , , , , , ,

About the author