ایران ۰-۱ فرانسه/ نتیجه گیم اول

ایران ۰-۱ فرانسه/ نتیجه گیم اول
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مسابقات انتخابی المپیک مقابل فرانسه قرار گرفته است.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


ایران ۰-۱ فرانسه/ نتیجه گیم اول

تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مسابقات انتخابی المپیک مقابل فرانسه قرار گرفته است.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


ایران ۰-۱ فرانسه/ نتیجه گیم اول

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author