ایران و لهستان سند رایزنی های سیاسی امضا کردند

ایران و لهستان سند رایزنی های سیاسی امضا کردند
وزیران خارجه ایران و لهستان سند رایزنی های سیاسی به منظور ایجاد همکاری های منظم بین دو کشور را امضا کردند.
۲۳:۰۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


ایران و لهستان سند رایزنی های سیاسی امضا کردند

وزیران خارجه ایران و لهستان سند رایزنی های سیاسی به منظور ایجاد همکاری های منظم بین دو کشور را امضا کردند.
۲۳:۰۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


ایران و لهستان سند رایزنی های سیاسی امضا کردند

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author