ایران – قطر، پنجشنبه در آزادی

ایران – قطر، پنجشنبه در آزادی
تیم ملی فوتبال کشورمان، امروز آخرین تمرین خود را پیش از رویارویی با قطر برگزار می کند.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


ایران – قطر، پنجشنبه در آزادی

تیم ملی فوتبال کشورمان، امروز آخرین تمرین خود را پیش از رویارویی با قطر برگزار می کند.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


ایران – قطر، پنجشنبه در آزادی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author