ایران دیگر در تحریم بانکی نیست

ایران دیگر در تحریم بانکی نیست
عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با اشاره به اینکه ایران دیگر در تحریم بانکی نیست، گفت: مهمترین تحریم های نفتی بر علیه ایران پس از برجام برداشته شده است.
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


ایران دیگر در تحریم بانکی نیست

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با اشاره به اینکه ایران دیگر در تحریم بانکی نیست، گفت: مهمترین تحریم های نفتی بر علیه ایران پس از برجام برداشته شده است.
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


ایران دیگر در تحریم بانکی نیست

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author