ایران در رده بندی جدید فیفا ۲ پله صعود کرد

ایران در رده بندی جدید فیفا ۲ پله صعود کرد
تیم ملی ایران با ۷۱۲ امتیاز و دو پله صعود، در مکان سی و هفتم جهان و نخست آسیا قرار دارد .
۱۵:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


ایران در رده بندی جدید فیفا ۲ پله صعود کرد

تیم ملی ایران با ۷۱۲ امتیاز و دو پله صعود، در مکان سی و هفتم جهان و نخست آسیا قرار دارد .
۱۵:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


ایران در رده بندی جدید فیفا ۲ پله صعود کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author