ایران در بازی با مقدونیه سفید می‌پوشد

ایران در بازی با مقدونیه سفید می‌پوشد
240 دست لباس بازی از سوی شرکت جیووا تحویل فدراسیون فوتبال شد.

ایران در بازی با مقدونیه سفید می‌پوشد

240 دست لباس بازی از سوی شرکت جیووا تحویل فدراسیون فوتبال شد.
ایران در بازی با مقدونیه سفید می‌پوشد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author