ایرانیان سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان خرج فست فود می‌کنند

ایرانیان سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان خرج فست فود می‌کنند
در نشست خبری امروز کنگره تغذیه ایران ناامنی غذایی هفت استان کشور، هزینه‌کرد ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال برای فست فود و همچنین تاکید بر ضرورت راه‌اندازی هلدینگ‌های غذایی برای نظارت بر مواد غذایی، مطرح شد.
۲۳:۲۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


ایرانیان سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان خرج فست فود می‌کنند

در نشست خبری امروز کنگره تغذیه ایران ناامنی غذایی هفت استان کشور، هزینه‌کرد ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال برای فست فود و همچنین تاکید بر ضرورت راه‌اندازی هلدینگ‌های غذایی برای نظارت بر مواد غذایی، مطرح شد.
۲۳:۲۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


ایرانیان سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان خرج فست فود می‌کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author