ایجنت هارت: جو راهی تورینو خواهد شد

ایجنت هارت: جو راهی تورینو خواهد شد
مدیر برنامه‌های جو هارت تایید کرد که گلر انگلیسی راهی باشگاه تورینو ایتالیا خواهد شد.

ایجنت هارت: جو راهی تورینو خواهد شد

مدیر برنامه‌های جو هارت تایید کرد که گلر انگلیسی راهی باشگاه تورینو ایتالیا خواهد شد.
ایجنت هارت: جو راهی تورینو خواهد شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author