اکبر عبدی: خدارا شکر، حال من خوب است

اکبر عبدی: خدارا شکر، حال من خوب است
اکبر عبدی از بهبودی وضعیت جسمانی خود خبر داد.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


اکبر عبدی: خدارا شکر، حال من خوب است

اکبر عبدی از بهبودی وضعیت جسمانی خود خبر داد.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


اکبر عبدی: خدارا شکر، حال من خوب است

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author