اولین واکنش گلر پرسپولیس پس از خروج از دادسرا

اولین واکنش گلر پرسپولیس پس از خروج از دادسرا
بیرانوند صبح امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد.

اولین واکنش گلر پرسپولیس پس از خروج از دادسرا

بیرانوند صبح امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد.
اولین واکنش گلر پرسپولیس پس از خروج از دادسرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author