اولین مصاحبه پس از خط خوردن فهرست تیم ملی/ سروش رفیعی: اهل کوتاه آمدن نیستم

اولین مصاحبه پس از خط خوردن فهرست تیم ملی/ سروش رفیعی: اهل کوتاه آمدن نیستم
هافبک مهاجم تیم ملی با تصمیم کی روش از فهرست نهایی ملی پوشان خط خورد اما او می گوید به دنبال رویای حضور در جام جهانی است.

اولین مصاحبه پس از خط خوردن فهرست تیم ملی/ سروش رفیعی: اهل کوتاه آمدن نیستم

هافبک مهاجم تیم ملی با تصمیم کی روش از فهرست نهایی ملی پوشان خط خورد اما او می گوید به دنبال رویای حضور در جام جهانی است.
اولین مصاحبه پس از خط خوردن فهرست تیم ملی/ سروش رفیعی: اهل کوتاه آمدن نیستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author