اولین فهرست انگلیس توسط آلاردایس اعلام شد

اولین فهرست انگلیس توسط آلاردایس اعلام شد
سم آلاردایس، سرمربی جدید تیم ملی انگلیس، فهرست تیمش برای دیدار پیش رو مقابل اسلواکی را اعلام کرد که در آن تنها یک چهره جدید دیده می شود.

اولین فهرست انگلیس توسط آلاردایس اعلام شد

سم آلاردایس، سرمربی جدید تیم ملی انگلیس، فهرست تیمش برای دیدار پیش رو مقابل اسلواکی را اعلام کرد که در آن تنها یک چهره جدید دیده می شود.
اولین فهرست انگلیس توسط آلاردایس اعلام شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author