اولین عکس یادگاری بمب نقل و انتقالات با برانکو

اولین عکس یادگاری بمب نقل و انتقالات با برانکو
سایت رسمی پرسپولیس نوشت؛ امیری امروز در محل تمرینات حاضر شد و با سرمربی تیم به گفتگو پرداخت.

اولین عکس یادگاری بمب نقل و انتقالات با برانکو

سایت رسمی پرسپولیس نوشت؛ امیری امروز در محل تمرینات حاضر شد و با سرمربی تیم به گفتگو پرداخت.
اولین عکس یادگاری بمب نقل و انتقالات با برانکو

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author