اولین شکست آنتونیو کونته با چلسی در اولین بازی

اولین شکست آنتونیو کونته با چلسی در اولین بازی
تیم چلسی در دیداری دوستانه مقابل رئال شکست خورد.

اولین شکست آنتونیو کونته با چلسی در اولین بازی

تیم چلسی در دیداری دوستانه مقابل رئال شکست خورد.
اولین شکست آنتونیو کونته با چلسی در اولین بازی

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author