اولین ترکیب گسترش برای لیگ شانزدهم (عکس)

اولین ترکیب گسترش برای لیگ شانزدهم (عکس)
گسترشی ها روز گذشته به مصاف تیم فنرباغچه ترکیه رفتند و از اولین ترکیب تیمی خود رونمایی کردند.

اولین ترکیب گسترش برای لیگ شانزدهم (عکس)

گسترشی ها روز گذشته به مصاف تیم فنرباغچه ترکیه رفتند و از اولین ترکیب تیمی خود رونمایی کردند.
اولین ترکیب گسترش برای لیگ شانزدهم (عکس)

پسورد نود 32 ورژن 8

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author