اولین تجربه ماراتن ایران در المپیک؛/ آماده‌ برای حضوری باشکوه (عکس)

اولین تجربه ماراتن ایران در المپیک؛/ آماده‌ برای حضوری باشکوه (عکس)
محمد جعفر مرادی به عنوان اولین دونده ایرانی دو ماراتن در المپیک از ساعت 17 به جاده خواهد زد.

اولین تجربه ماراتن ایران در المپیک؛/ آماده‌ برای حضوری باشکوه (عکس)

محمد جعفر مرادی به عنوان اولین دونده ایرانی دو ماراتن در المپیک از ساعت 17 به جاده خواهد زد.
اولین تجربه ماراتن ایران در المپیک؛/ آماده‌ برای حضوری باشکوه (عکس)

خبرگزاری مهر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author