اولاند برآشفته از زشت ترین سوءاستفاده جنسی سربازانش

اولاند برآشفته از زشت ترین سوءاستفاده جنسی سربازانش
شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد است که سربازان فرانسوی در سال دو هزار و چهارده در ازای پرداخت مبالغی پول دختران جوان آفریقای مرکزی را به رابطه جنسی با حیوانات مجبور کرده اند.
۲۲:۲۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


اولاند برآشفته از زشت ترین سوءاستفاده جنسی سربازانش

شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد است که سربازان فرانسوی در سال دو هزار و چهارده در ازای پرداخت مبالغی پول دختران جوان آفریقای مرکزی را به رابطه جنسی با حیوانات مجبور کرده اند.
۲۲:۲۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


اولاند برآشفته از زشت ترین سوءاستفاده جنسی سربازانش

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author