اوضاع پیچیده فرانسه در آستانه یورو ۲۰۱۶

اوضاع پیچیده فرانسه در آستانه یورو ۲۰۱۶
برای هشتمین بار از اول ماه مارس، کارکنان شرکت ملی راه‌آهن فرانسه ( اس ان سی اف) که مسئول رسمی جابجایی‌ها در یورو-۲۰۱۶ است، سه‌شنبه شب دست به اعتصاب زدند که این بار مدت اعتصاب نامحدود است.
۱۳:۲۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


اوضاع پیچیده فرانسه در آستانه یورو ۲۰۱۶

برای هشتمین بار از اول ماه مارس، کارکنان شرکت ملی راه‌آهن فرانسه ( اس ان سی اف) که مسئول رسمی جابجایی‌ها در یورو-۲۰۱۶ است، سه‌شنبه شب دست به اعتصاب زدند که این بار مدت اعتصاب نامحدود است.
۱۳:۲۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


اوضاع پیچیده فرانسه در آستانه یورو ۲۰۱۶

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author