اوضاع مسکن در سال ۹۴

مسکن در سال گذشته به مانند سال های ۹۲ و ۹۳ دوره رکود را سپری کرد . برنامه دولت برای افزایش وام مسکن نیز نتوانست یخ معاملات در بازار مسکن را آب کند .
۱۳:۲۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۴ فروردین


دانلود فیلم

پرشین موزیک

label, , , , , , , , ,

About the author