اوحدی: محاکمه دو پلیس مجرم شرط اصلی ایران برای شروع عمره است

اوحدی: محاکمه دو پلیس مجرم شرط اصلی ایران برای شروع عمره است
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: شرط اصلی و خط قرمز ما برای تصمیم گیری شروع عمره؛ محاکمه دو پلیس مجرم و صدور رای نهایی دادگاه است.
۱۰:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


اوحدی: محاکمه دو پلیس مجرم شرط اصلی ایران برای شروع عمره است

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: شرط اصلی و خط قرمز ما برای تصمیم گیری شروع عمره؛ محاکمه دو پلیس مجرم و صدور رای نهایی دادگاه است.
۱۰:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


اوحدی: محاکمه دو پلیس مجرم شرط اصلی ایران برای شروع عمره است

افق

label, , , , , , , , , , ,

About the author