اوحدی: ایرانیان امسال حج ندارند

اوحدی: ایرانیان امسال حج ندارند
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: به علت کارشکنی ها و بد عهدی هایی که عربستان سعودی در قبال دغدغه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص موسم حج داشتند امسال این مراسم برای ایرانیان برگزار نخواهد شد.
۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


اوحدی: ایرانیان امسال حج ندارند

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: به علت کارشکنی ها و بد عهدی هایی که عربستان سعودی در قبال دغدغه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص موسم حج داشتند امسال این مراسم برای ایرانیان برگزار نخواهد شد.
۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


اوحدی: ایرانیان امسال حج ندارند

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author