اوباما: ترامپ قهرمان طبقه کارگر آمریکا نیست

اوباما: ترامپ قهرمان طبقه کارگر آمریکا نیست
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حال گسترش نفرت است.
۰۸:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


اوباما: ترامپ قهرمان طبقه کارگر آمریکا نیست

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حال گسترش نفرت است.
۰۸:۲۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


اوباما: ترامپ قهرمان طبقه کارگر آمریکا نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author