اوباما ادعای ضد ایرانیش را تکرار کرد

اوباما ادعای ضد ایرانیش را تکرار کرد
رئیس جمهور آمریکا ادعایش را علیه ایران تکرار کرد و گفت: واشنگتن و هم پیمانانش در یک توافق تاریخی مانع دستیابی ایران به سلاح های هسته‌ای شده‌اند.
۱۵:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


اوباما ادعای ضد ایرانیش را تکرار کرد

رئیس جمهور آمریکا ادعایش را علیه ایران تکرار کرد و گفت: واشنگتن و هم پیمانانش در یک توافق تاریخی مانع دستیابی ایران به سلاح های هسته‌ای شده‌اند.
۱۵:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


اوباما ادعای ضد ایرانیش را تکرار کرد

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author