اهداف جدیدی برای والیبال ایران ترسیم می‌شود/ عملکرد ایران در جام آسیا از نگاه سیچلو

اهداف جدیدی برای والیبال ایران ترسیم می‌شود/ عملکرد ایران در جام آسیا از نگاه سیچلو
خوان سیچلو مربی تیم ملی والیبال ایران در گفت وگویی تفصیلی عملکرد تیم ها از جمله ایران را در جام کنفدراسیون مردان آسیا تحلیل کرد و درباره حال و آینده والیبال ایران گفت.

اهداف جدیدی برای والیبال ایران ترسیم می‌شود/ عملکرد ایران در جام آسیا از نگاه سیچلو

خوان سیچلو مربی تیم ملی والیبال ایران در گفت وگویی تفصیلی عملکرد تیم ها از جمله ایران را در جام کنفدراسیون مردان آسیا تحلیل کرد و درباره حال و آینده والیبال ایران گفت.
اهداف جدیدی برای والیبال ایران ترسیم می‌شود/ عملکرد ایران در جام آسیا از نگاه سیچلو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author