اهداء یک واحد مسکونی به خانواده معلم فداکار خاشی

اهداء یک واحد مسکونی به خانواده معلم فداکار خاشی
رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس گفت: جامعه فرهنگیان در استان فارس، در قدردانی از فداکاری معلم خاشی، یک باب منزل مسکونی به خانواده او اهداء کردند.
۲۱:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


اهداء یک واحد مسکونی به خانواده معلم فداکار خاشی

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس گفت: جامعه فرهنگیان در استان فارس، در قدردانی از فداکاری معلم خاشی، یک باب منزل مسکونی به خانواده او اهداء کردند.
۲۱:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


اهداء یک واحد مسکونی به خانواده معلم فداکار خاشی

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author