اهتزاز پرچم سوریه در بنی زید حلب

اهتزاز پرچم سوریه در بنی زید حلب
نیروهای ارتش سوریه پرچم این کشور را در مرکز محله مهم و راهبردی بنی زید در شمال شهر حلب به اهتزاز درآوردند.
۱۴:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


اهتزاز پرچم سوریه در بنی زید حلب

نیروهای ارتش سوریه پرچم این کشور را در مرکز محله مهم و راهبردی بنی زید در شمال شهر حلب به اهتزاز درآوردند.
۱۴:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


اهتزاز پرچم سوریه در بنی زید حلب

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author