انگیزه آمریکایی ها در منطقه ناکارکردن پایگاه های مقاومت

انگیزه آمریکایی ها در منطقه ناکارکردن پایگاه های مقاومت
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل گفت: بزرگترین انگیزه آمریکایی ها در سوریه، ناکارکردن پایگاه های مقاومت و کنار گذاشتن بشار اسد است.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


انگیزه آمریکایی ها در منطقه ناکارکردن پایگاه های مقاومت

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل گفت: بزرگترین انگیزه آمریکایی ها در سوریه، ناکارکردن پایگاه های مقاومت و کنار گذاشتن بشار اسد است.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


انگیزه آمریکایی ها در منطقه ناکارکردن پایگاه های مقاومت

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author