انهدام تونل های داعش در فلوجه

انهدام تونل های داعش در فلوجه
ارتش عراق در مسیر پیشروی برای پاکسازی فلوجه، چندین تونل متعلق به داعش را شناسایی و منهدم کرد.
۱۱:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


انهدام تونل های داعش در فلوجه

ارتش عراق در مسیر پیشروی برای پاکسازی فلوجه، چندین تونل متعلق به داعش را شناسایی و منهدم کرد.
۱۱:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


انهدام تونل های داعش در فلوجه

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author