انقلاب پزشکی علی منصور در استقلال

انقلاب پزشکی علی منصور در استقلال
بعد از درگذشت هادی نوروزی، اکبر دارستانی و چند بازیکن خارجی علیرضا منصوریان از بازیکنان و کادر فنی استقلال خواسته تا تست قلب و تست خون بدهند.

انقلاب پزشکی علی منصور در استقلال

بعد از درگذشت هادی نوروزی، اکبر دارستانی و چند بازیکن خارجی علیرضا منصوریان از بازیکنان و کادر فنی استقلال خواسته تا تست قلب و تست خون بدهند.
انقلاب پزشکی علی منصور در استقلال

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author