انفجار گاز و تخریب ۲۱ خانه در رشت

آسیب دیدگان بین ۵ تا ۱۵ درصد دچار سوختگی شدند و موج انفجار سبب شکستگی درها ، پنجره ها و تخریب دیوارها و سقف خانه ها شد .
۱۶:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۴ فروردین


خبر جدید

باران فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author