انفجار مین ۷ پلیس هند را کشت

انفجار مین ۷ پلیس هند را کشت
شورشیان مائوئیست در هند روز چهارشنبه با منفجر کردن یک مین زمینی قدرتمند در ایالت چاتیسگار در مرکز این کشور هفت مامور پلیس را کشتند.
۱۸:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


انفجار مین ۷ پلیس هند را کشت

شورشیان مائوئیست در هند روز چهارشنبه با منفجر کردن یک مین زمینی قدرتمند در ایالت چاتیسگار در مرکز این کشور هفت مامور پلیس را کشتند.
۱۸:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


انفجار مین ۷ پلیس هند را کشت

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author