انفجار در منطقه « امام فخر رازی» هرات

انفجار در منطقه « امام فخر رازی» هرات
انفجار در منطقه « امام فخر رازی» شهر هرات ۶ کشته و زخمی بر جا گذاشت.
۱۲:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


انفجار در منطقه « امام فخر رازی» هرات

انفجار در منطقه « امام فخر رازی» شهر هرات ۶ کشته و زخمی بر جا گذاشت.
۱۲:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


انفجار در منطقه « امام فخر رازی» هرات

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , ,

About the author