انفجار خط لوله آبرسانی به حومه دمشق

انفجار خط لوله آبرسانی به حومه دمشق
افراد مسلح از هر طریقی که بتوانند زندگی شهروندان را در دمشق تهدید می کنند.
۱۰:۲۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


انفجار خط لوله آبرسانی به حومه دمشق

افراد مسلح از هر طریقی که بتوانند زندگی شهروندان را در دمشق تهدید می کنند.
۱۰:۲۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


انفجار خط لوله آبرسانی به حومه دمشق

خرید بک لینک رنک 3

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author