انعطلاف وزیر ورزش برای المپیکی ها؛/ پاداش مدال برای مجتبی عابدینی

انعطلاف وزیر ورزش برای المپیکی ها؛/ پاداش مدال برای مجتبی عابدینی
محمود گودرزی که هفته گذشته اعلام کرده بود پاداش مدال شامل حال مجتبی عابدینی نمی شود، امروز از تصمیم خود منصرف شد و برای این شمشیرباز جایزه دارنده مدال برنز را در نظر گرفت.

انعطلاف وزیر ورزش برای المپیکی ها؛/ پاداش مدال برای مجتبی عابدینی

محمود گودرزی که هفته گذشته اعلام کرده بود پاداش مدال شامل حال مجتبی عابدینی نمی شود، امروز از تصمیم خود منصرف شد و برای این شمشیرباز جایزه دارنده مدال برنز را در نظر گرفت.
انعطلاف وزیر ورزش برای المپیکی ها؛/ پاداش مدال برای مجتبی عابدینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author