انصراف نادال از رقابت‌های اپن فرانسه

انصراف نادال از رقابت‌های اپن فرانسه
رافائل نادال به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ دست از ادامه مسابقات اپن فرانسه باز ماند و اعلام انصراف کرد.

انصراف نادال از رقابت‌های اپن فرانسه

رافائل نادال به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ دست از ادامه مسابقات اپن فرانسه باز ماند و اعلام انصراف کرد.
انصراف نادال از رقابت‌های اپن فرانسه

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author