انصاری در اوکراین پا به توپ شد (عکس)

انصاری در اوکراین پا به توپ شد (عکس)
مدافع چپ پرسپولیس که در پایان فصل به دلیل مصدومیت مورد عمل جراحی قرار گرفته بود، در اردوی اوکراین پا به توپ شد.

انصاری در اوکراین پا به توپ شد (عکس)

مدافع چپ پرسپولیس که در پایان فصل به دلیل مصدومیت مورد عمل جراحی قرار گرفته بود، در اردوی اوکراین پا به توپ شد.
انصاری در اوکراین پا به توپ شد (عکس)

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author