انصاری‌فر: ایرادات مالی را وزیر هر سال می‌بیند

انصاری‌فر: ایرادات مالی را وزیر هر سال می‌بیند
مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس می‌گوید به دلیل بدهی 30 هزار دلاری به رافائل 6 امتیاز در گذشته از این تیم کسر شد.

انصاری‌فر: ایرادات مالی را وزیر هر سال می‌بیند

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس می‌گوید به دلیل بدهی 30 هزار دلاری به رافائل 6 امتیاز در گذشته از این تیم کسر شد.
انصاری‌فر: ایرادات مالی را وزیر هر سال می‌بیند

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author