انریکه: منتقدان گواردیولا به او حسادت می‌کنند

انریکه: منتقدان گواردیولا به او حسادت می‌کنند
لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا به حمایت از پپ گواردیولا، هم تیمی سابقش پرداخت و گفت که منتقدین به پپ حسادت می‌کنند.

انریکه: منتقدان گواردیولا به او حسادت می‌کنند

لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا به حمایت از پپ گواردیولا، هم تیمی سابقش پرداخت و گفت که منتقدین به پپ حسادت می‌کنند.
انریکه: منتقدان گواردیولا به او حسادت می‌کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author