انریکه: خبر تمدید قرارداد نیمار خوشحال کننده بود

انریکه: خبر تمدید قرارداد نیمار خوشحال کننده بود
لوییس انریکه، سرمربی اسپانیایی بارسلونا اعتراف کرد که خبر تمدید قرارداد نیمار، نشان دهنده اتحاد و ارزش فرآیند گروهی در تیم بارسلونا است.

انریکه: خبر تمدید قرارداد نیمار خوشحال کننده بود

لوییس انریکه، سرمربی اسپانیایی بارسلونا اعتراف کرد که خبر تمدید قرارداد نیمار، نشان دهنده اتحاد و ارزش فرآیند گروهی در تیم بارسلونا است.
انریکه: خبر تمدید قرارداد نیمار خوشحال کننده بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author