انحلال رسمی حزب بعث عراق

انحلال رسمی حزب بعث عراق
مجلس عراق، قانون انحلال و ممنوعیت حزب بعث برای هرگونه فعالیت سیاسی را تصویب کرد.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


انحلال رسمی حزب بعث عراق

مجلس عراق، قانون انحلال و ممنوعیت حزب بعث برای هرگونه فعالیت سیاسی را تصویب کرد.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


انحلال رسمی حزب بعث عراق

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author