انتقال ۴۰ تن مواد غذایی به شهر دیرالزور سوریه

انتقال ۴۰ تن مواد غذایی به شهر دیرالزور سوریه
یک فروند هواپیمای روسیه حدود ۴۰ تن مواد غذایی سازمان ملل متحد را به شهر دیرالزور سوریه منتقل کرد.
۱۸:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


انتقال ۴۰ تن مواد غذایی به شهر دیرالزور سوریه

یک فروند هواپیمای روسیه حدود ۴۰ تن مواد غذایی سازمان ملل متحد را به شهر دیرالزور سوریه منتقل کرد.
۱۸:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


انتقال ۴۰ تن مواد غذایی به شهر دیرالزور سوریه

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author