انتقاد شدید گری نویل از عملکرد پوگبا

انتقاد شدید گری نویل از عملکرد پوگبا
گری نویل، مدافع سالهای نه چندان دور منچستریونایتد به انتقاد از عملکرد پل پوگبا و آندره هره را در دیدار امروز برابر چلسی پرداخت.

انتقاد شدید گری نویل از عملکرد پوگبا

گری نویل، مدافع سالهای نه چندان دور منچستریونایتد به انتقاد از عملکرد پل پوگبا و آندره هره را در دیدار امروز برابر چلسی پرداخت.
انتقاد شدید گری نویل از عملکرد پوگبا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author