انتقاد شدید مربی ایران از یک ناداوری

انتقاد شدید مربی ایران از یک ناداوری
سرمربی تیم‌ملی جوانان ایران پس از تساوی0-0مقابل ژاپن به صحبت در مورد این بازی پرداخت.

انتقاد شدید مربی ایران از یک ناداوری

سرمربی تیم‌ملی جوانان ایران پس از تساوی0-0مقابل ژاپن به صحبت در مورد این بازی پرداخت.
انتقاد شدید مربی ایران از یک ناداوری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author